Obec Jablonec

Faktúra

tel ou

Identifikácia

Číslo faktúry: 7409947287

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy: zmluva č. 1.92042521

Názov odberateľa: Obec Jablonec

Adresa odberateľa: č. 206, 90087 Jablonec

IČO odberateľa: 00304794

Názov dodávateľa: Slovak Telekom, a.s.,

Adresa dodávateľa: Bajkalská 28, 81762 Bratislava

IČO dodávateľa: 35763469

Predmet faktúry: tel ou

Fakturovaná suma: 45.10 € s DPH

Dátumy

Dátum vystavenia: 22.10.2014

Dátum doručenia: 30.10.2014

Datum zverejnenia: 25.01.2015

Dokumenty