Obec Jablonec

Objednávka

Pripojenie internetu

Identifikácia

Číslo objednávky: Objednávka 11/14 ou

Názov zmluvy:

Názov objednávateľa: Obec Jablonec

Adresa objednávateľa: č. 206, 90087 Jablonec

IČO objednávateľa: 00304794

Názov dodávateľa: GolemTech, s.r.o.

Adresa dodávateľa: Družstevná 21, 919 43 Cífer

IČO dodávateľa: 36251852

Predmet objednávky: Pripojenie internetu

Cena objednávky: 144.60 € s DPH

Objednávku vystavil: Ján Podmanický ( starosta )

Dátumy

Dátum objednania: 04.04.2014

Datum zverejnenia: 14.05.2014

Dokumenty