Obec Jablonec

Objednávka

Čistenie kanal. a ČOV 8 + 18 bj

Identifikácia

Číslo objednávky: Objednávka 29/14 ou

Názov zmluvy:

Názov objednávateľa: Obec Jablonec

Adresa objednávateľa: č. 206, 90087 Jablonec

IČO objednávateľa: 00304794

Názov dodávateľa: Jaroslav Mikláš

Adresa dodávateľa: 90086 Štefanová

IČO dodávateľa: 44948034

Predmet objednávky: Čistenie kanal. a ČOV 8 + 18 bj

Cena objednávky: 300.00 € bez DPH

Objednávku vystavil: Ján Podmanický ( starosta )

Dátumy

Dátum objednania: 25.10.2014

Datum zverejnenia: 01.03.2015

Dokumenty