Obec Jablonec

Objednávka

Vývoz a čistenie ČOV 8 + 18 bj

Identifikácia

Číslo objednávky: Objednávka 40/14 ou

Názov zmluvy:

Názov objednávateľa: Obec Jablonec

Adresa objednávateľa: č. 206, 90087 Jablonec

IČO objednávateľa: 00304794

Názov dodávateľa: Jaroslav Mikláš

Adresa dodávateľa: 90086 Štefanová 85

IČO dodávateľa: 44948034

Predmet objednávky: Vývoz a čistenie ČOV 8 + 18 bj

Cena objednávky: 125.00 € bez DPH

Objednávku vystavil: Slavomír Pocisk ( starosta )

Dátumy

Dátum objednania: 22.12.2014

Datum zverejnenia: 01.03.2015

Dokumenty