Obec Jablonec

Objednávka

Stravovacie lístky

Identifikácia

Číslo objednávky: Objednávka 41/14 ou

Názov zmluvy:

Názov objednávateľa: Obec Jablonec

Adresa objednávateľa: č. 206, 90087 Jablonec

IČO objednávateľa: 00304794

Názov dodávateľa: LE CHEQUE DEJEUNER, s.ro

Adresa dodávateľa: Vajnorská 32, 831 03 Bratislava

IČO dodávateľa: 31396674

Predmet objednávky: Stravovacie lístky

Cena objednávky: 560.00 € s DPH

Objednávku vystavil: Slavomír Pocisk ( starosta )

Dátumy

Dátum objednania: 23.12.2014

Datum zverejnenia: 01.03.2015

Dokumenty