Obec Jablonec

Objednávka

Ročný prístup ver. správa

Identifikácia

Číslo objednávky: Objednávka 39/14 ou

Názov zmluvy:

Názov objednávateľa: Obec Jablonec

Adresa objednávateľa: č. 206, 90087 Jablonec

IČO objednávateľa: 00304794

Názov dodávateľa: Poradca podnikateľa, sol. s r.o.

Adresa dodávateľa: Martina Rázusa 23A, 010 01 Žilina

IČO dodávateľa: 31592503

Predmet objednávky: Ročný prístup ver. správa

Cena objednávky: 76.00 € s DPH

Objednávku vystavil: Slavomír Pocisk ( starosta )

Dátumy

Dátum objednania: 14.12.2014

Datum zverejnenia: 01.03.2015

Dokumenty