Obec Jablonec

Objednávka

Popl.za zvukový záznam prostr. MR

Identifikácia

Číslo objednávky: Objednávka 14/14 ou

Názov zmluvy:

Názov objednávateľa: Obec Jablonec

Adresa objednávateľa: č. 206, 90087 Jablonec

IČO objednávateľa: 00304794

Názov dodávateľa: Slovgram

Adresa dodávateľa: Jakubovo nám. 14, 813 48 Bratislava

IČO dodávateľa: 17310598

Predmet objednávky: Popl.za zvukový záznam prostr. MR

Cena objednávky: 33.50 € s DPH

Objednávku vystavil: Ján Podmanický ( starosta )

Dátumy

Dátum objednania: 17.04.2014

Datum zverejnenia: 01.03.2015

Dokumenty