Obec Jablonec

Objednávka

Údržba miestnych komunikácií

Identifikácia

Číslo objednávky: Objednávka 42/14-ou

Názov zmluvy:

Názov objednávateľa: Obec Jablonec

Adresa objednávateľa: č. 206, 90087 Jablonec

IČO objednávateľa: 00304794

Názov dodávateľa: Glasa Stanislav

Adresa dodávateľa: Jarná 16, 919 43 Cífer

IČO dodávateľa: 33284083

Predmet objednávky: Údržba miestnych komunikácií

Cena objednávky: 150.00 € s DPH

Objednávku vystavil: Slavomír Pocisk ( starosta )

Dátumy

Dátum objednania: 23.12.2014

Datum zverejnenia: 18.03.2015

Dokumenty