Obec Jablonec

Objednávka

mäso

Identifikácia

Číslo objednávky: 5/2012 ŠJ

Názov zmluvy:

Názov objednávateľa: Obec Jablonec

Adresa objednávateľa: č. 206, 90087 Jablonec

IČO objednávateľa: 00304794

Názov dodávateľa: Mraziarne Kovačič

Adresa dodávateľa: Kubányiho 20, 919 43 Cífer

IČO dodávateľa: 30754763

Predmet objednávky: mäso

Cena objednávky: 174.12 € s DPH

Objednávku vystavil: Mária Cíferská ( riaditeľ ŠJ )

Dátumy

Dátum objednania: 15.01.2012

Datum zverejnenia: 14.02.2012

Dokumenty