Obec Jablonec

Zmluva

Nájomná zmluva

Identifikácia

Číslo zmluvy: 20

Názov objednávateľa: Obec Jablonec

Adresa objednávateľa: č. 206, 90087 Jablonec

IČO objednávateľa: 00304794

Názov dodávateľa: Obec Jablonec

Adresa dodávateľa: 900 87 Jablonec 206

IČO dodávateľa: 304794

Predmet zmluvy: Nájomná zmluva 18 b.j.

Zmluvná cena: 178.03 € bez DPH

Dátumy

Datum uzatvorenia: 15.10.2011

Datum zverejnenia: 13.01.2012

Dokumenty Pdf Náj.zmluva 18 b.j.20.pdf ( veľkosť: 92,3 KB, aktualizované: Piatok 13. Január 2012 10:39 )