Obec Jablonec

Zmluva

Kúpna zmluva

Identifikácia

Číslo zmluvy: 2/2012

Názov objednávateľa: Marek Bilčík

Adresa objednávateľa: Jablonec

IČO objednávateľa:

Názov dodávateľa: Obec Jablonec

Adresa dodávateľa: č. 206, 90087 Jablonec

IČO dodávateľa: 00304794

Predmet zmluvy: Predaj nehnuteľnosti

Označenie nehnuteľnosti: nehnuteľnosť záhrada; List vlastníctva číslo: 772; Katastrálne územie: Jablonec; Parcela číslo: 1359/25;

Zmluvná cena: 103.40 € bez DPH

Dátumy

Datum uzatvorenia: 20.07.2012

Datum zverejnenia: 24.07.2012

Dokumenty Pdf Kúpna zmluva Marek Bilčík.pdf ( veľkosť: 987,2 KB, aktualizované: Utorok 24. Júl 2012 18:08 )