Obec Jablonec

Zmluva

Nájomná zmluva

Identifikácia

Číslo zmluvy: Zmluva č. 46/2012

Názov objednávateľa: Čajkovičová

Adresa objednávateľa: 900 87 Jablonec 205

IČO objednávateľa:

Názov dodávateľa: Obec Jablonec

Adresa dodávateľa: č. 206, 90087 Jablonec

IČO dodávateľa: 00304794

Predmet zmluvy: Nájomná zmluva 18 b.j.

Označenie nehnuteľnosti: nehnuteľnosť byt; List vlastníctva číslo: 772; Katastrálne územie: Jablonec; Parcela číslo: 199; Súpisné číslo nehnuteľnosti: 205

Zmluvná cena: 182.28 € bez DPH

Dátumy

Datum uzatvorenia: 14.10.2012

Datum zverejnenia: 13.01.2013

Dokumenty Pdf Nájomná zmluva Čajkovičová 46.pdf ( veľkosť: 498,4 KB, aktualizované: Nedeľa 13. Január 2013 14:29 )