Obec Jablonec

Zmluva

Nájomná zmluva 18 b.j.

Identifikácia

Číslo zmluvy:

Názov objednávateľa: Obec Jablonec

Adresa objednávateľa: č. 206, 90087 Jablonec

IČO objednávateľa: 00304794

Názov dodávateľa: Obec Jablonec

IČO dodávateľa: 304794

Predmet zmluvy: Nájomná zmluva 18 b.j.

Zmluvná cena: 161.43 €

Dátumy

Datum podpisu: 14.04.2011

Datum zverejnenia: 08.07.2011

Dokumenty