Obec Jablonec

Zmluvy

Datum zverejnenia Predmet zmluvy/Číslo zmluvy Zmluvná cena Objednávateľ Dodávateľ Datum podpisu Datum uzatvorenia
29.07.2013 Zmluva o dielo - predĺženie distr. plynovodu-IBV Sever
2013001
7832.66 € s DPH Obec Jablonec Stanislav Antala, GAZ-mont 08.07.2013
25.07.2013 Zmluva v zmysle Autorského zákona zvukovo-obrazové záznamy - MR
1215426
33.50 € s DPH Obec Jablonec Slovgram 22.07.2013
25.07.2013 Zmluva o poskytnutí fin. daru
2013-0102-1101100
3000.00 € s DPH Obec Jablonec SEPS, a.s. 16.04.2013
11.06.2013 Dexia Komunál univerzálny úver Zmluva o úvere č. 29/007/07
29/007/7-dodat. č. 1
0.00 € s DPH Obec Jablonec Prima banka Slovensko, a.s. 06.06.2013
06.03.2013 Realizácia rozhlasového a varov. systému obce Jablonec
302/4/2013
8218.00 € s DPH Obec Jablonec Empemont Slovakia s.r.o. 25.01.2013
31.01.2013 Zmluva o prenájme hrobového miesta
Zmluva č. 356/2012
17.00 € bez DPH Barteková Obec Jablonec 21.11.2012
31.01.2013 Dodatok k zmluve o poskytovaní ver. služieb - telefón
9902218340
0.00 € s DPH Obec Jablonec Slovak Telekom, a.s. 31.01.2013
13.01.2013 Nájomná zmluva 18 b.j.
Zmluva č. 41/2012
111.97 € bez DPH Horváthová Obec Jablonec 14.10.2012
13.01.2013 Nájomná zmluva 18 b.j.
Zmluva č. 42/2012
120.77 € bez DPH Sečkár Obec Jablonec 14.10.2012
13.01.2013 Nájomná zmluva 18 b.j.
Zmluva č. 43/2012
202.19 € bez DPH Masaryková Obec Jablonec 14.10.2012
13.01.2013 Nájomná zmluva 18 b.j.
Zmluva č. 44/2012
191.01 € bez DPH Kočišová Obec Jablonec 14.10.2012
13.01.2013 Nájomná zmluva 18 b.j.
Zmluva č. 45/2012
122.93 € bez DPH Piknová Obec Jablonec 30.11.2012
13.01.2013 Nájomná zmluva 18 b.j.
Zmluva č. 46/2012
182.28 € bez DPH Čajkovičová Obec Jablonec 14.10.2012
13.01.2013 Nájomná zmluva 18 b.j.
Zmluva č. 47/2012
205.84 € bez DPH Kročková Obec Jablonec 14.10.2012
13.01.2013 Nájomná zmluva 18 b.j.
Zmluva č. 48/2012
198.08 € bez DPH Holanská Obec Jablonec 14.10.2012
Zobrazených 61 - 75 z celkových 200.
1 2 3 5 7 8 9 13 14